Search for

Maiyam

Awesome Image
இடப்பக்கம் மக்கள் பணி.... வலப்பக்கம் கலை பணி.... மையத்தில் அரசியல் பணி இவர்காலத்தில் வாழ்வது என் சிறப்பு.....நம்மவர் கமல்ஹாசன் தன்னுடைய அறிவும் அன்பும் என்ற விழிப்புணர்வு பாடலை வெளியிட்டுள்ளார். மீண்டும் ஒருமுறை அன்பு செய்வதே அறம் என்பதை நிரூபித்திருக்கிறார்... "அலாதி அன்பிருந்தால் அனாதை யாருமில்லை". "அடாத துயர் வரினும் விடாது வென்றிடுவோம்". - அறிவுடன் அன்பும் இணைந்த கரமாக ஒன்றிணையும் போது அதன் சக்தி என்பது அளப்பரியது. அருமையாக இருக்கு மக்களே சீக்கரம் கேளுங்க
Laddu Muttai | 23-04-2020